MONITORING     ZADANIA     PROGRAM     SIEĆ     RAPORTY     DEFOLIACJA     PUBLIKACJE     O NAS     KONTAKT

Defoliacja

 

Defoliacja jest podstawową cechą morfologiczną korony drzewa używaną do oceny poziomu uszkodzenia drzewa. Znajduje zastosowanie w ocenie poziomu uszkodzenia drzewostanów w: monitoringu lasu, wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, wyznaczaniu stref uszkodzenia lasu.

 

Jest ona definiowana jako procentowy ubytek powierzchni asymilacyjnej drzewa w odniesieniu do drzewa referencyjnego o pełnej powierzchni asymilacyjnej dla danego typu morfologicznego korony drzewa.

 

Defoliacja oceniana jest w odniesieniu do całej korony drzewa z pominięciem dolnych gałęzi obumarłych w procesie oczyszczania.

 

Wizualna ocena defoliacji korony drzewa obarczona jest subiektywizmem oceniającego. W celu zmniejszenia subiektywizmu oceny defoliacji prezentujemy galerię zdjęć koron drzew o różnym poziomie defoliacji.

 

W każdym 5% przedziale defoliacji znajduje się od kilku do kilkunastu zdjęć drzew o różnym pokroju korony i w różnych warunkach oświetlenia, co pozwoli oceniającemu na wybór zdjęcia najbardziej odpowiadającego koronie ocenianego drzewa. Zdjęcia przedstawiają korony drzew w drzewostanie wraz z koronami sąsiednich drzew, często nachodzących na siebie fragmentami. Jest to sytuacja z którą mamy zazwyczaj do czynienia oceniając defoliację w drzewostanie.

 

Zdjęcia koron drzew pogrupowane są w dwie kategorie wiekowe: drzewa młodsze - do 40 lat i drzewa starsze - powyżej 40 lat (ocena wieku jest szacunkowa).

 

W przyszłości galeria zdjęć będzie rozwijana. Powstaną zestawy zdjęć o różnym poziomie defoliacji dla pozostałych najważniejszych krajowych gatunków drzew leśnych. Liczba zdjęć dla przedziałów defoliacji będzie uzupełniana i udoskonalana.

 

Galeria zdjęć koron drzew o większej rozdzielczości będzie dostępna na CD.

 

 

 

 

Atlas defoliacji koron drzew:

Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.)

 


Defoliacja 5%


Defoliacja 10%


Defoliacja 15%


Defoliacja 20%


Defoliacja 25%


Defoliacja 30%


Defoliacja 35%


Defoliacja 40%


Defoliacja 45%


Defoliacja 50%


Defoliacja 55%


Defoliacja 60%


Defoliacja 65%


Defoliacja 70%


Defoliacja 75%


Defoliacja 80%


Drzewa martwe

     

 

 

 

 

Uwagi i komentarze dotyczące zarówno przydatności galerii zdjęć jak i ocen poziomu defoliacji drzew na zdjęciach prosimy nadsyłać na adres: j.wawrzoniak@ibles.waw.pl lub r.hildebrand@ibles.waw.pl

 

Wszystkie zdjęcia oraz projekt graficzny zamieszczone w witrynie www.monitoring.ibles.waw.pl są własnością autorów i ich rozpowszechnianie podlega ochronie prawnej. rozpowszechnianie ich bez pisemnej zgody właścicieli jest niedozwolone.