Defoliacja 20%
Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.)
wiek powyżej 40 lat

20_03N03
20_03N03
20_04RW03
20_04RW03
20_05S03
20_05S03
20_07S03n
20_07S03n
20_09RW03
20_09RW03
20_11RW03
20_11RW03
20_12RW03
20_12RW03

Defoliacja 20%
Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.)
wiek do 40 lat

m20_02RW03
m20_02RW03
m20_04RW03
m20_04RW03
m20_05RW03
m20_05RW03
m20_06RW03
m20_06RW03
m20_06RW03n
m20_06RW03n
m20_07RW03
m20_07RW03
m20_08RW03
m20_08RW03