MONITORING     ZADANIA     PROGRAM     SIEĆ     RAPORTY     DEFOLIACJA     PUBLIKACJE     O NAS     KONTAKT

O nas

 

Zleceniodawcy:

 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Departament Leśnictwa Ministerstwa Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

Wykonawcy:

 

Instytut Badawczy Leśnictwa

-

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi:

dr inż. Paweł Lech, dr inż. Grzegorz Zajączkowski, mgr inż. Jerzy Wawrzoniak, mgr Robert Hildebrand, dr inż. Leszek Kluziński, mgr Jadwiga Małachowska

-

Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego (Analizy chemiczne gleb, wód i materiału roślinnego):

dr inż. Anna Kowalska

-

Zakład Ochrony Lasu (Monitoring oceny uszkodzeń drzew próbnych polegający na identyfikacji symptomów uszkodzeń ich lokalizacji, zasięgu i wskazania przyczyn uszkodzeń:

mgr inż. Sławomir Ślusarski, dr inż. Anna Żółciak

 

 

Współpraca:

 

icp-forests (międzynarodowe centrum koordynacyjne) - niemcy