MONITORING     ZADANIA     PROGRAM     SIEĆ     RAPORTY     DEFOLIACJA     PUBLIKACJE     O NAS     KONTAKT

Raporty

 

STAN ZDROWOTNY LASÓW POLSKI w roku 2015 - synteza

 

WSTĘP

Jerzy Wawrzoniak

 

Monitoring lasów znalazł trwałe miejsce w systemach zbierania informacji o środowisku leśnym. Będąc komponentem Państwowego Monitoringu Środowiska dostarcza znaczącą część danych o zmianach w środowisku przyrodniczym Polski. Wynika to zarówno ze znaczącego udziału lasów w całkowitej powierzchni kraju, jak również z decydującej roli ekosystemów leśnych w kształtowaniu jakości środowiska przyrodniczego Polski. Znaczenie systemów zbierania informacji o lasach można dostrzec w Ustawie o Lasach, gdzie zapisano „W celu realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej Lasy Państwowe obowiązane są w szczególności do inicjowania, koordynowania i prowadzenia okresowej oceny stanu lasów i zasobów leśnych oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych.” (Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r., Art.13a).

 

 

 

 

STAN ZDROWOTNY LASÓW POLSKI - synteza:

 

                                                    

 

     

 

 

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH