Defoliacja 60%
Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.)
wiek powyżej 40 lat

60_02S03
60_02S03
60_02S03n
60_02S03n