Defoliacja 75%
Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.)
wiek powyżej 40 lat

75_01RW03
75_01RW03
75_02RW03
75_02RW03