Defoliacja 70%
Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.)
wiek powyżej 40 lat

70_01RW03
70_01RW03