Defoliacja 65%
Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.)
wiek powyżej 40 lat

65_01RW03
65_01RW03