Defoliacja 80%
Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.)
wiek powyżej 40 lat

80_01N03
80_01N03