MONITORING     ZADANIA     PROGRAM     SIEĆ     RAPORTY     DEFOLIACJA     PUBLIKACJE     O NAS     KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring lasów jest podstawowym źródłem zaspokojenie wzrastających potrzeb na informacje o stanie lasów i procesach w nim zachodzących, urzędów państwowych i instytucji kształtujących politykę ekologiczną oraz politykę leśną kraju, a także administracji leśnej.

 

Gwałtowny rozwój technologiczny w ostatnim półwieczu doprowadził do powstania wielu nowych zagrożeń dla obszarów leśnych.  Zmiany klimatu, wzrastająca ilość dwutlenku węgla i zanieczyszczenia powietrza,
a także intensywna działalność gospodarcza powodują odkształcenia w strukturze i funkcjonowaniu lasów, często prowadząc do pogorszenia jego kondycji, a niekiedy do obumierania na znacznych obszarach. Śledzenie tych procesów i identyfikacja przyczyn niekorzystnych zjawisk, stanowią główne cele monitoringu lasu.